Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN MƯỢN ẤN PHẨM CHƯA TRẢ
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học :
Toàn trường   Giáo viên   Học sinh
 
STTHọ và tênCá biệtTên ấn phẩmTên tác giảNgày mượnSố ngày
1Đinh Thị Vân AnhSNV-01070Dạy Mĩ thuật lớp 3Nguyễn Thị Nhung11/10/201761
2Đinh Thị Vân AnhSNV-01066Dạy Mĩ thuật lớp 1Nguyễn Thị Nhung11/10/201761
3Đinh Thị Vân AnhSNV-01072Dạy Mĩ thuật lớp 4Nguyễn Thị Nhung11/10/201761
4Đinh Thị Vân AnhSNV-01068Dạy Mĩ thuật lớp 2Nguyễn Thị Nhung11/10/201761
5Đinh Thị Vân AnhSNV-01074Dạy Mĩ thuật lớp 5Nguyễn Thị Nhung11/10/201761
6Đinh Thị Vân AnhSNV-00199Nghệ thuật 1 (SGV)Hoàng Long11/10/201761
7Đinh Thị Vân AnhSNV-00271Nghệ thuật 2 (SGV).Hoàng Long11/10/201761
8Đồng Thị HoaSGKC-00239Toán 2.Đỗ Đình Hoan17/09/201785
9Đồng Thị HoaSGKC-00356Tập Viết 2-tập 1.Trần Mạnh Hưởng17/09/201785
10Đồng Thị HoaSGKC-00148Vở bài tập tự nhiên xã hội 1.Bùi Phương Nga17/09/201785
11Đồng Thị HoaSGKC-00340Vở bài tập Đạo đức 2.Lưu Thu Thủy17/09/201785
12Đồng Thị HoaSGKC-00210Tiếng Việt 2-tập 1.Nguyễn Minh Thuyết17/09/201785
13Đồng Thị HoaSGKC-00248Tiếng Việt 2-tập 2.Nguyễn Minh Thuyết17/09/201785
14Đồng Thị HoaSTKC-01267Bài Tập thực hành Tiếng Việt 2-t2Trần Mạnh Hưởng17/09/201785
15Đồng Thị HoaSTKC-01280500 bài tập toán cơ bản và nâng cao lớp 2Nguyễn Đức Tấn17/09/201785
16Đồng Thị HoaSNV-00803Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở Tiểu học lớp 2Bộ GD& ĐT17/09/201785
17Đồng Thị HoaSNV-00726Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 2Bộ GD & ĐT17/09/201785
18Đồng Thị HoaSNV-00919Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 2Nguyễn Trại17/09/201785
19Đồng Thị HoaSNV-00273Nghệ thuật 2 (SGV).Hoàng Long17/09/201785
20Đồng Thị HoaSNV-00265Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 2 - tập 1.Nguyễn Trại17/09/201785
21Đồng Thị HoaSNV-00270Nghệ thuật 2 (SGV).Hoàng Long17/09/201785
22Đồng Thị HoaSNV-00280Thiết kế bài giảng Toán2 - tập 2.Nguyễn Tuấn17/09/201785
23Đồng Thị HoaSTKC-00333Toán tiểu học nâng cao 2Vũ Dương Thụy17/09/201785
24Đồng Thị HoaSTKC-00157450 bài tập toán tiểu học- quyển 2.Huỳnh Bảo Châu17/09/201785
25Đồng Thị HoaSTKC-00708Bài tập trắc nghiệm Toán 2.Nguyễn Đức Tấn17/09/201785
26Đồng Thị HoaSTKC-00552Các bài toán lí thú ở tiểu họcTrương Công Thành17/09/201785
27Đồng Thị HoaSTKC-00478Lập làm vănHoàng Hòa Bình17/09/201785
28Đồng Thị HoaVBHD-00004Hướng dẫn thực hiện chương trình lớp 2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO16/10/201756
29Đồng Thị HoaSPL-00101Kỹ thuật đánh giá xếp loại cấp tiểu họcTHANH HUYỀN05/12/20176
30Đồng Thị HoaSPL-00105Luật thanh traNGUYỄN HOÀNG CẦM05/12/20176
31Đồng Thị HoaSPL-00075Sổ tay quản trị giáo dụcLÊ THỊ CHINH05/12/20176
32Đồng Thị LoanSTK5-00002Đề kiểm tra học kỳ môn toán, tv, khoa, sử, địa T1HUỲNH TẤN PHƯƠNG18/10/201754
33Đồng Thị LoanSTK5-0000754 Bài toán vui 5NGUYỄN ĐỨC TẤN18/10/201754
34Đồng Thị LoanSTK5-00009500 Bài toán trắc nghiệm lớp 5PHẠM ĐÌNH THỰC18/10/201754
35Đồng Thị LoanSTK5-00012Ôn tập kiểm tra đánh giá toán 5 T2ĐỖ TRUNG HIỆU18/10/201754
36Đồng Thị LoanSTK5-00016Thực hành tiếng việt và toán 5 t1NGUYỄN MINH THUYẾT18/10/201754
37Đồng Thị LoanSGKC-00808Khoa học 5.Bùi Phương Nga07/09/201795
38Đồng Thị LoanSGKC-00935Bài tập toán 5.Đỗ Đình Hoan07/09/201795
39Đồng Thị LoanSGKC-00768Tiếng Việt 5-tập 1.Nguyễn Minh Thuyết07/09/201795
40Đồng Thị LoanSNV-00841Thiết kế bài giảng khoa học 4-tập1Phạm Thu Hà07/09/201795
41Đồng Thị LoanSNV-00448Thiết kế bài giảng khoa học 4.Phạm Thu Hà07/09/201795
42Đồng Thị LoanSNV-00615Thiết kế bài giảng Đạo đức 5Nguyễn Thị Cẩm Hương07/09/201795
43Đồng Thị LoanSGKC-00797Đạo đức 5.Lưu Thu Thủy07/09/201795
44Đồng Thị LoanSNV-00602Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 5 - tập1Phạm Thị Thu Hà07/09/201795
45Đồng Thị LoanSGKC-00827Kĩ Thuật 5.Đoàn Chi07/09/201795
46Đồng Thị LoanSNV-00599Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 5 - tập2Phạm Thu Hà07/09/201795
47Đồng Thị LoanSNV-00779Thiết kế bài giảng Toán 5 - tập2Nguyễn Tuấn07/09/201795
48Đồng Thị LoanSNV-00577Thiết kế bài giảng Toán 5 -Tập 1.Nguyễn Tuấn07/09/201795
49Đồng Thị LoanSNV-00591Thiết kế bài giảng Địa lí 5.Lê Thu Hà07/09/201795
50Đồng Thị LoanSNV-00598Thiết kế bài giảng Khoa học 5 - tập2Phạm Thu Hà07/09/201795
51Đồng Thị LoanSNV-00596Thiết kế bài giảng Khoa học 5 - tập1Phạm Thu Hà07/09/201795
52Đồng Thị LoanSNV-00740Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5Bộ GD & ĐT07/09/201795
53Đồng Thị LoanSNV-00844Thiết kế bài giảng Lịch sử 5Nguyễn Trại07/09/201795
54Đồng Thị MâySNV-00420Hướng dẫn thực hiện chương trinh dạy các môn lớp 2.Bộ Giáo dục và Đào tạo17/09/201785
55Đồng Thị MâySNV-00334Tiếng Việt 3 -tập 1 (SGV).Nguyễn Minh Thuyết.17/09/201785
56Đồng Thị MâySNV-01094Thiết kế bài giảng Tiếng việt 3 t1NGUYỄN TRẠI17/09/201785
57Đồng Thị MâySNV-00743Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 3Bộ GD & ĐT17/09/201785
58Đồng Thị MâySNV-00368Nghệ thuật 3 (SGV).Hoàng Long17/09/201785
59Đồng Thị MâySNV-00389Thiết kế bài giảng Đạo đức 3.Đinh Nguyễn Trang Thu17/09/201785
60Đồng Thị MâySNV-00337Tiếng Việt 3 -tập 1 (SGV).Nguyễn Minh Thuyết.17/09/201785
61Đồng Thị MâySNV-00346Tiếng Việt 3 -tập 2 (SGV).Nguyễn Minh Thuyết.17/09/201785
62Đồng Thị MâySNV-00358Toán 3 (SGV).Đỗ Đình Hoan17/09/201785
63Đồng Thị MâySNV-01092Thiết kế bài giảng toán 3 t2NGUYỄN TUẤN17/09/201785
64Đồng Thị MâySTK3-00003Bài tập cuối tuần toán 3 t1ĐỖ TRUNG HIỆU17/09/201785
65Đồng Thị MâySTK3-00006Bài tập cuối tuần toán 3 t2ĐỖ TRUNG HIỆU17/09/201785
66Đồng Thị MâySTK3-0000936 Đề ôn luyện toán 3 T1VŨ DƯƠNG THỤY17/09/201785
67Đồng Thị MâyVBHD-00007Hướng dẫn thực hiện chương trình lớp 3BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO17/09/201785
68Đồng Thị MâyVBHD-00027Hướng dẫn điều chỉnh chương trình các môn cấp tiểu họcSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG17/09/201785
69Đồng Thị MâySNV-01095Thiết kế bài giảng Tiếng việt 3 t2NGUYỄN TRẠI17/09/201785
70Đồng Thị MâySTK3-0001236 Đề ôn luyện toán 3 T2VŨ DƯƠNG THỤY17/09/201785
71Đồng Thị MâySTK3-00015100 đề kiểm tra toán 3NGUYỄN ĐỨC TẤN17/09/201785
72Đồng Thị MâySGKC-00445Vở bài tập Tiếng Việt 3-tập 2.Nguyễn Minh Thuyết17/09/201785
73Đồng Thị MâySGKC-00432Vở bài tập Tiếng Việt 3-tập 1.Nguyễn Minh Thuyết17/09/201785
74Đồng Thị MâySGKC-00414Tiếng Việt 3-tập2.Nguyễn Minh Thuyết17/09/201785
75Đồng Thị MâySGKC-00403Tiếng Việt 3-tập1.Nguyễn Minh Thuyết17/09/201785
76Đồng Thị MâySGKC-00422Tự nhiên xã hội 3.Bùi Phương Nga17/09/201785
77Đồng Thị MâySNV-00381Tự nhiên xã hội 3 (SGV).Bùi Phương Nga17/09/201785
78Đồng Thị MâySGKC-00012Tập Viết 1-tập 1.Trần Mạnh Hưởng17/09/201785
79Đồng Thị MâySGKC-00370Tập bài hát 2.Hoàng Long17/09/201785
80Đồng Thị MâySNV-00370Thiết kế bài giảng Tự nhiên xã hội 3 - Tập 1.Nguyễn Trại17/09/201785
81Đồng Thị MâySNV-01093Thiết kế bài giảng toán 3 t1NGUYỄN TUẤN17/09/201785
82Đồng Thị MâySNV-00359Toán 3 (SGV).Đỗ Đình Hoan17/09/201785
83Đồng Thị MâySGKC-00447Vở bài tập Toán 3-tập 1.Đỗ Đình Hoan17/09/201785
84Đồng Thị MâySGKC-00459Vở bài tập Toán 3-tập 2.Đỗ Đình Hoan17/09/201785
85Đồng Thị MâySGKC-00420Toán 3.Đỗ Đình Hoan17/09/201785
86Đồng Thị MâyVBHD-00042Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn lớp 3TRƯỜNG TH LIÊN HÒA19/09/201783
87Đồng Thị MínhSTKC-00518Dạy con học toán 2 ở nhàLê Tiến Thành14/11/201727
88Đồng Thị ThắmSNV-00813Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở Tiểu học lớp 1Bộ GD& ĐT11/10/201761
89Đồng Thị ThắmSNV-00938Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 1-CNGD. tập 3.Hồ Ngọc Đại11/10/201761
90Đồng Thị ThắmSNV-00936Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 1-CNGD. tập 2Hồ Ngọc Đại11/10/201761
91Đồng Thị ThắmSNV-00934Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 1-CNGD. tập 1Hồ Ngọc Đại11/10/201761
92Đồng Thị ThắmSNV-00225Tự nhiên xã hội 1(SGV).Bùi Phương Nga11/10/201761
93Đồng Thị ThắmSGKC-00066Tự nhiên xã hội 1Bùi Phương Nga11/10/201761
94Đồng Thị ThắmSNV-00230Đạo đức 1(SGV).Lưu Thu Thủy11/10/201761
95Đồng Thị ThắmSGKC-00198Tập bài hát 1.Hoàng Long11/10/201761
96Đồng Thị ThảoSTKC-00300100 bài làm văn mẫu lớp 5.Võ Hồng Anh18/10/201754
97Đồng Thị ThảoSTKC-00222Tuyển tập 130 bài văn hay 5Huỳnh Tấn Phương18/10/201754
98Đồng Thị ThảoSTKC-01010207 Đề và bài văn tiểu họcTrần Đức Niềm18/10/201754
99Đồng Thị Thúy BSNV-00809Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở Tiểu học lớp 3Bộ GD& ĐT11/10/201761
100Đồng Thị Thúy BSTK3-00002Bài tập cuối tuần toán 3 t1ĐỖ TRUNG HIỆU11/10/201761
101Đồng Thị Thúy BSNV-00338Tiếng Việt 3 -tập 1 (SGV).Nguyễn Minh Thuyết.11/10/201761
102Đồng Thị Thúy BSNV-00356Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 3 - tập 1.Nguyễn Trại11/10/201761
103Đồng Thị Thúy BSGKC-00448Vở bài tập Toán 3-tập 1.Đỗ Đình Hoan11/10/201761
104Đồng Thị Thúy BSNV-00333Thiết kế bài giảng Toán 3 - tập 1.Nguyễn Tuấn11/10/201761
105Đồng Thị Thúy BSGKC-00419Toán 3.Đỗ Đình Hoan11/10/201761
106Đồng Thị Thúy BSNV-00357Toán 3 (SGV).Đỗ Đình Hoan11/10/201761
107Đồng Thị Thúy BSGKC-00404Tiếng Việt 3-tập1.Nguyễn Minh Thuyết11/10/201761
108Đồng Thị Thúy BSGKC-00437Vở bài tập Tiếng Việt 3-tập 1.Nguyễn Minh Thuyết11/10/201761
109Đồng Thị Thúy BSNV-00365Nghệ thuật 3 (SGV).Hoàng Long11/10/201761
110Đồng Thị Thúy BSNV-00379Tự nhiên xã hội 3 (SGV).Bùi Phương Nga11/10/201761
111Đồng Thị Thúy BSGKC-00425Tự nhiên xã hội 3.Bùi Phương Nga11/10/201761
112Đồng Thị Thúy BSGKC-00444Vở bài tập Tiếng Việt 3-tập 2.Nguyễn Minh Thuyết11/10/201761
113Đồng Thị Thúy BSNV-00384Đạo đức 3 (SGV).Lưu Thu Thủy11/10/201761
114Đồng Thị Thúy BSNV-00390Thiết kế bài giảng Đạo đức 3.Đinh Nguyễn Trang Thu11/10/201761
115Đồng Thị Thúy BSTK3-00013100 đề kiểm tra toán 3NGUYỄN ĐỨC TẤN11/10/201761
116Đồng Thị Thúy BSTK3-0000836 Đề ôn luyện toán 3 T1VŨ DƯƠNG THỤY11/10/201761
117Đồng Thị Thúy BSNV-00886Hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN lớp 3Bộ GD& ĐT11/10/201761
118Đồng Thị Thúy BSNV-00853Tài liệu tập huấn giáo viên sử dụng sách ATGTHon Da11/10/201761
119Đồng Thị Thúy BSNV-00784Thiết kế bài giảng Tự nhiên xã hội lớp 3-tập 1Nguyễn Trại11/10/201761
120Lục Thị NgàVBHD-00045Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn lớp 4TRƯỜNG TH LIÊN HÒA19/09/201783
121Lục Thị NgàSNV-00464Tiếng Việt 4 (SGV) - Tập 1.Nguyễn Minh Thuyết.03/11/201738
122Lục Thị NgàSNV-00494Đạo đức 4 (SGV).Lưu Thu Thủy03/11/201738
123Lục Thị NgàSNV-00489Thiết kế bài giảng Đạo đức 4.Đinh Trang Thu03/11/201738
124Lục Thị NgàSNV-00497Khoa học 4 (SGV).Bùi Phương Nga03/11/201738
125Lục Thị NgàSNV-00460Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 4 - tập 2.Nguyễn Huyền Trang03/11/201738
126Lục Thị NgàSNV-00454Toán 4 (SGV).Đỗ Đình Hoan03/11/201738
127Lục Thị NgàSNV-00473Thiết kế bài giảng Địa lý 4.Đinh Nguyễn Trang Thu03/11/201738
128Lục Thị NgàSNV-00449Thiết kế bài giảng khoa học 4.Phạm Thu Hà03/11/201738
129Lục Thị NgàSNV-00810Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở Tiểu học lớp 4Bộ GD& ĐT03/11/201738
130Lục Thị NgàSNV-00456Thiết kế bài giảng Toán 4 - tập 2.Nguyễn Tuấn03/11/201738
131Lục Thị NgàSNV-00772Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 4Bộ GD & ĐT03/11/201738
132Lục Thị NgàSGKC-00573Đạo đức 4.Lưu Thu Thủy03/11/201738
133Lương Thị HạnhSTK5-0003736 Đề ôn luyện toán 5 T1VŨ DƯƠNG THỤY18/10/201754
134Lương Thị HạnhSTK5-00049Toán chọn lọc tiểu học t2TRẦN PHƯƠNG18/10/201754
135Lương Thị HạnhSTK5-00061100 bài kiểm tra toán 5TRẦN THỊ THANH NHÀN18/10/201754
136Lương Thị HạnhSTK5-00072Bài tập thực hành nâng cao toán 5 t1NGUYỄN ĐỨC TẤN18/10/201754
137Lương Thị HạnhSTK5-0006041 bài kiểm tra toán 5PHẠM ĐÌNH THỰC18/10/201754
138Lương Thị HạnhSTK5-00048Toán chọn lọc tiểu học t2TRẦN PHƯƠNG18/10/201754
139Lương Thị HạnhSTK5-00043Bài tập cuối tuần toán 5 T2ĐỖ TRUNG HIỆU18/10/201754
140Lương Thị HạnhSTK5-00054Truyện đọc lớp 5HOÀNG HÒA BÌNH18/10/201754
141Lương Thị HạnhSTK5-00065500 Bài toán trắc nghiệm 5PHẠM ĐÌNH THỰC18/10/201754
142Lương Thị HạnhSTK4-00005Bồi dưỡng học sinh giỏi..... ToánPHẠM VĂN CÔNG11/10/201761
143Lương Thị HạnhSTK4-00014Luyện giải toán 4ĐỖ ĐÌNH HOAN11/10/201761
144Lương Thị HạnhSTK4-00023Truyện đọc lớp 4HOÀNG HÒA BÌNH11/10/201761
145Lương Thị HạnhSNV-00774Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 4Bộ GD & ĐT11/10/201761
146Lương Thị HạnhSNV-00805Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở Tiểu học lớp 4Bộ GD& ĐT11/10/201761
147Lương Thị HạnhSTKC-00893Câu hỏi ôn tập và kiểm tra Toán 4Nguyễn Danh Ninh11/10/201761
148Lương Thị HạnhSNV-00496Khoa học 4 (SGV).Bùi Phương Nga11/10/201761
149Lương Thị HạnhSNV-01100Thiết kế bài giảng tiếng việt 4 t2NGUYỄN HUYỀN TRANG11/10/201761
150Lương Thị HạnhSNV-00445Dạy lớp 2 theo chương trình tiểu học mới.Bộ Giáo dục và Đào tạo11/10/201761
151Lương Thị HạnhSNV-01103Thiết kế bài giảng toán 4 t1NGUYỄN TUẤN11/10/201761
152Lương Thị HạnhSNV-00639Hướng dẫn thực hiện giảng dạy lớp 4....các vùng miềnBộ GD & ĐT11/10/201761
153Lương Thị HạnhSTK4-0000360 đề kiểm tra .... tiếng việt 4VÕ THỊ HOÀI TÂM11/10/201761
154Lương Thị HạnhSTKC-00966Những bài làm văn chọn lọc 4.Tạ Đức Hiền11/10/201761
155Lương Thị HạnhSTKC-00918164 Bài văn 4Phạm Thị Hồng Hoa11/10/201761
156Lương Thị HạnhSTKC-00886500 Bài toán cơ bản và nâng cao lớp 4Nguyễn Đức Tấn11/10/201761
157Lương Thị HạnhSNV-00484Thiết kế bài giảng Đạo đức 4.Đinh Trang Thu11/10/201761
158Lương Thị HạnhSNV-00472Thiết kế bài giảng Địa lý 4.Đinh Nguyễn Trang Thu11/10/201761
159Lương Thị HạnhSNV-00471Tiếng Việt 4 (SGV) - Tập 2.Nguyễn Minh Thuyết.11/10/201761
160Lương Thị HạnhSNV-00465Tiếng Việt 4 (SGV) - Tập 1.Nguyễn Minh Thuyết.11/10/201761
161Lương Thị HuyếnSNV-00207Toán 1 (SGV)Đỗ Đình Hoan01/12/201710
162Lương Thị HuyếnSNV-00221Tự nhiên xã hội 1(SGV).Bùi Phương Nga01/12/201710
163Lương Thị HuyếnSGKC-00075Tự nhiên xã hội 1Bùi Phương Nga01/12/201710
164Lương Thị HuyếnSGKC-00040Toán 1Đỗ Đình Hoan01/12/201710
165Lương Thị NgaVBHD-00044Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn lớp 4TRƯỜNG TH LIÊN HÒA19/09/201783
166Lương Thị NgaSNV-00926Tài liệu tập huấn công tác chủ nhiệm năm học 2013-2014.Hoàng Đức Minh17/09/201785
167Lương Thị NgaVBHD-00017Hướng dẫn điều chỉnh chương trình các môn cấp tiểu họcBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO17/09/201785
168Lương Thị NgaSTK4-0000160 đề kiểm tra .... tiếng việt 4VÕ THỊ HOÀI TÂM17/09/201785
169Lương Thị NgaSTKC-00648Tuyển chọn 400 bài tập toán 4Tô Hoài Phong17/09/201785
170Lương Thị NgaSTK4-0001136 Đề ôn luyện toán 4 T2VŨ DƯƠNG THỤY17/09/201785
171Lương Thị NgaSTKC-00061Tuyển chọn các bài toán đố nâng cao 4.Huỳnh Quốc Hùng17/09/201785
172Lương Thị NgaSTKC-00881Để học tốt Văn-Tiếng Việt lớp 5Tạ Đức Hiền17/09/201785
173Lương Thị NgaSGKC-00618Kĩ Thuật 4Đoàn Chi17/09/201785
174Lương Thị NgaSGKC-00575Đạo đức 4.Lưu Thu Thủy17/09/201785
175Lương Thị NgaSGKC-00745An toàn giao thông lớp 4.Phạm Vĩnh Thông17/09/201785
176Lương Thị NgaSGKC-00583Khoa học 4.Bùi Phương Nga17/09/201785
177Lương Thị NgaSNV-00499Khoa học 4 (SGV).Bùi Phương Nga17/09/201785
178Lương Thị NgaSNV-00488Thiết kế bài giảng Đạo đức 4.Đinh Trang Thu17/09/201785
179Lương Thị NgaSNV-01102Thiết kế bài giảng toán 4 t1NGUYỄN TUẤN17/09/201785
180Lương Thị NgaSTKC-01304Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt lớp 4Trần Mạnh Hưởng17/09/201785
181Lương Thị NgaSTKC-01299Bài tập luyện từ và câu Tiếng Việt lớp 4Trần Mạnh Hưởng17/09/201785
182Lương Thị NgaSNV-00889Hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN lớp 3Bộ GD& ĐT17/09/201785
183Lương Thị NgaSNV-00466Tiếng Việt 4 (SGV) - Tập 1.Nguyễn Minh Thuyết.17/09/201785
184Lương Thị NgaSTK4-00006Bồi dưỡng học sinh giỏi..... ToánPHẠM VĂN CÔNG17/09/201785
185Lương Thị ThuầnSGKC-00809Khoa học 5.Bùi Phương Nga11/10/201761
186Lương Thị ThuầnSNV-00736Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5Bộ GD & ĐT11/10/201761
187Lương Thị ThuầnSGKC-00787Toán 5.Đỗ Đình Hoan11/10/201761
188Lương Thị ThuầnSGKC-00770Tiếng Việt 5-tập 1.Nguyễn Minh Thuyết11/10/201761
189Lương Thị ThuầnSNV-01099Thiết kế bài giảng Tiếng việt 5 t1PHẠM THỊ THU HÀ11/10/201761
190Lương Thị ThuầnSNV-01097Thiết kế bài giảng Tiếng việt 5 t2PHẠM THỊ THU HÀ11/10/201761
191Lương Thị ThuầnSNV-00847Thiết kế bài giảng Toán 5-tập 2Nguyễn Tuấn11/10/201761
192Lương Thị ThuầnSNV-00578Thiết kế bài giảng Toán 5 -Tập 1.Nguyễn Tuấn11/10/201761
193Lương Thị ThuầnSTK5-0002566 Đề kiểm tra ........ tiếng việt 5NGUYỄN THỊ KIM DUNG18/10/201754
194Lương Thị ThuầnSTK5-0003125 đề thi học sinh giỏi tiếng việt 5TRẦN MẠNH HƯỞNG18/10/201754
195Lương Thị ThuầnSTK5-0003336 Đề ôn luyện toán 5 T2VŨ DƯƠNG THỤY18/10/201754
196Lương Thị ThuầnSTK5-00024Bồi dưỡng học sinh giỏi văn - tiếng việt 5TRẦN THẾ SƠN18/10/201754
197Lương Thị ThuầnSTK5-00017Thực hành tiếng việt và toán 5 t2NGUYỄN MINH THUYẾT18/10/201754
198Lương Thị ThuầnSTK5-00013Ôn tập kiểm tra đánh giá toán 5 T2ĐỖ TRUNG HIỆU18/10/201754
199Lương Thị TớiSNV-00793Thiết kế bài giảng Toán 1-tập 1Nguyễn Tuấn30/10/201742
200Lương Thị TớiSNV-00218Tự nhiên xã hội 1(SGV).Bùi Phương Nga11/10/201761
201Lương Thị TớiSNV-00214Thể dục 1 (SGV)Trần Đồng Lâm11/10/201761
202Lương Thị TớiSNV-00231Đạo đức 1(SGV).Lưu Thu Thủy11/10/201761
203Lương Thị TớiSNV-00204Nghệ thuật 1 (SGV)Hoàng Long11/10/201761
204Lương Thị TớiSNV-00247Tiếng Việt 2 - tập 1 (SGV).Nguyễn Minh Thuyết.11/10/201761
205Lương Thị TươiSNV-00255Tiếng Việt 2 - tập 1 (SGV).Nguyễn Minh Thuyết.07/09/201795
206Lương Thị TươiSNV-00258Tiếng Việt 2 - tập 2 (SGV).Nguyễn Minh Thuyết.07/09/201795
207Lương Thị TươiSNV-00264Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 2 - tập 1.Nguyễn Trại07/09/201795
208Lương Thị TươiSNV-00920Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 2Nguyễn Trại07/09/201795
209Lương Thị TươiSNV-00277Thiết kế bài giảng Toán2 - tập 1.Nguyễn Tuấn07/09/201795
210Lương Thị TươiSNV-00281Thiết kế bài giảng Toán2 - tập 2.Nguyễn Tuấn07/09/201795
211Lương Thị TươiSNV-00240Toán 2 (SGV).Đỗ Đình Hoan07/09/201795
212Lương Thị TươiSNV-00295Đạo đức 2 (SGV).Lưu Thu Thủy07/09/201795
213Lương Thị TươiSNV-00269Nghệ thuật 2 (SGV).Hoàng Long07/09/201795
214Lương Thị TươiSNV-00312Tự nhiên xã hội 2 (SGV).Bùi Phương Nga07/09/201795
215Lương Thị TươiSGKC-00238Toán 2.Đỗ Đình Hoan07/09/201795
216Lương Thị TươiSGKC-00225Tiếng Việt 2-tập 1.Nguyễn Minh Thuyết07/09/201795
217Lương Thị TươiSGKC-00244Tiếng Việt 2-tập 2.Nguyễn Minh Thuyết07/09/201795
218Lương Thị TươiSGKC-00002Tập Viết 1-tập 1.Trần Mạnh Hưởng07/09/201795
219Lương Thị TươiSGKC-00355Tập Viết 2-tập 1.Trần Mạnh Hưởng07/09/201795
220Lương Thị TươiSGKC-00146Vở bài tập tự nhiên xã hội 1.Bùi Phương Nga07/09/201795
221Lương Thị TươiSGKC-00337Vở bài tập Đạo đức 2.Lưu Thu Thủy07/09/201795
222Lương Thị TươiSNV-00725Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 2Bộ GD & ĐT07/09/201795
223Lương Thị TươiSTKC-00476Tập Làm Văn Q2Hoàng Hòa Bình06/12/20175
224Lương Thị TươiSTKC-00474Hướng dẫn em học Tiếng Việt tiểu họcNguyễn Thị Hành06/12/20175
225Lương Thị TươiSTKC-00391Dạy lớp 1 theo chương trình TH mới.Bộ GD&ĐT06/12/20175
226Lương Thị TươiSTKC-00387Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 2&3.Đinh Vũ Nhân06/12/20175
227Lương Văn ThếTKDC-00048Chuyện cũ hà NộiTÔ HOÀI12/10/201760
228Lương Văn ThếTKDC-00045Tuôi thơ dữ dộiPHÙNG QUÁN12/10/201760
229Lương Văn ThếTKDC-00037Thép đã tôi thế đấyNHI-CA-LAI A-XTƠ- RỐP XKI12/10/201760
230Nguyễn Thị NgàSTKC-00519Dạy con học toán 2 ở nhàLê Tiến Thành17/11/201724
231Nguyễn Thị NgàSTKC-00515Các bài toán lí thú ở tiểu họcTrương Công Thành17/11/201724
232Nguyễn Thị NgàSTKC-00513Yêu thơ văn em tập viếtĐỗ Lê Chuẩn17/11/201724
233Nguyễn Thị NgàVBHD-00041Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn lớp 3TRƯỜNG TH LIÊN HÒA19/09/201783
234Nguyễn Thị ThúyVBHD-00039Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn lớp 3TRƯỜNG TH LIÊN HÒA19/09/201783
235Phạm Thị HiềnVBHD-00050Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn lớp 5TRƯỜNG TH LIÊN HÒA19/09/201783
236Phạm Thị HiềnSNV-00610Đạo đức (sgv)Lưu Thu Thủy30/10/201742
237Phạm Thị HiềnSTK4-0000260 đề kiểm tra .... tiếng việt 4VÕ THỊ HOÀI TÂM18/10/201754
238Phạm Thị HiềnSTK4-00013Luyện giải toán 4ĐỖ ĐÌNH HOAN18/10/201754
239Phạm Thị HiềnSTK4-00025Truyện đọc lớp 4HOÀNG HÒA BÌNH18/10/201754
240Phạm Thị HiềnSTK4-0001236 Đề ôn luyện toán 4 T2VŨ DƯƠNG THỤY18/10/201754
241Phạm Thị HiềnSTK4-00018Bài tập cuối tuần toán 4 t1ĐỖ TRUNG HIỆU18/10/201754
242Phạm Thị HiềnSTK4-00004Bồi dưỡng học sinh giỏi..... ToánPHẠM VĂN CÔNG18/10/201754
243Phạm Thị HiềnSNV-00522Khoa học 5 (SGV).Bùi Phương Nga13/09/201789
244Phạm Thị HiềnSNV-00780Thiết kế bài giảng Toán 5 - tập1Nguyễn Tuấn13/09/201789
245Phạm Thị HiềnSNV-00526Toán 5 (SGV).Đỗ Đình Hoan13/09/201789
246Phạm Thị HiềnSNV-00533Tiếng Việt 5 (SGV) - tập 1.Nguyễn Minh Thuyết.13/09/201789
247Phạm Thị HiềnSNV-00543Tiếng Việt 5 (SGV) - tập 2.Nguyễn Minh Thuyết.13/09/201789
248Phạm Thị HiềnSNV-01098Thiết kế bài giảng Tiếng việt 5 t1PHẠM THỊ THU HÀ13/09/201789
249Phạm Thị HiềnSNV-00589Thiết kế bài giảng Địa lí 5.Lê Thu Hà13/09/201789
250Phạm Thị HiềnSNV-00614Thiết kế bài giảng Đạo đức 5Nguyễn Thị Cẩm Hương13/09/201789
251Phạm Thị HiềnSNV-00619Lịch sử và Địa lí 5 (sgv)Nguyễn Anh Dũng13/09/201789
252Phạm Thị HiềnSNV-00600Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 5 - tập2Phạm Thu Hà13/09/201789
253Phạm Thị HiềnSNV-00846Thiết kế bài giảng Toán 5-tập 2Nguyễn Tuấn13/09/201789
254Phạm Thị HiềnSNV-00595Thiết kế bài giảng Khoa học 5 - tập1Phạm Thu Hà13/09/201789
255Phạm Thị HiềnSNV-00845Thiết kế bài giảng Lịch sử 5Nguyễn Trại13/09/201789
256Phạm Thị HiềnSNV-00415Giáo dục an toàn giao thông lớp 5- SGV.Ban ATGT13/09/201789
257Phạm Thị HiềnSTK5-0002925 đề thi học sinh giỏi tiếng việt 5TRẦN MẠNH HƯỞNG13/09/201789
258Phạm Thị HiềnSTK5-00001Đề kiểm tra học kỳ môn toán, tv, khoa, sử, địa T1HUỲNH TẤN PHƯƠNG13/09/201789
259Phạm Thị HiềnSTK5-00022Bồi dưỡng học sinh giỏi văn - tiếng việt 5TRẦN THẾ SƠN13/09/201789
260Phạm Thị HiềnSTK5-00015Thực hành tiếng việt và toán 5 t1NGUYỄN MINH THUYẾT13/09/201789
261Phạm Thị HiềnSTK5-0000636 Đề ôn luyện toán 5 T1VŨ DƯƠNG THỤY13/09/201789
262Phạm Thị HiềnSTKC-01054Các bài toán cơ bản và nâng cao Hình Học 5Nguyễn Đức Tấn13/09/201789
263Phạm Thị HiềnSTKC-01037Giải bằng nhiều cách các bài toán Hình học 5Trần Thị Kim Cương13/09/201789
264Phạm Thị HiềnSTKC-01044Toán chuyên đề số đo thời gian và toán chuyển động 5.Phạm Đình Thực13/09/201789
265Phạm Thị NămSGKC-00229Toán 2.Đỗ Đình Hoan19/09/201783
266Phạm Thị NămSGKC-00969Tự nhiên xã hội lớp 2Bùi Phương Nga19/09/201783
267Phạm Thị NămVBHD-00035Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn lớp 2TRƯỜNG TH LIÊN HÒA19/09/201783
268Phạm Thị NămSTKC-00488Em luyện tập Toán 2-tập2.Phạm Đình Thực06/12/20175
269Phạm Thị NămSTKC-00482Giúp em giỏi Toán lớp 2.Trần Ngọc Lan06/12/20175
270Phạm Thị NămSTKC-00479Tập Làm Văn Q2Hoàng Hòa Bình06/12/20175
 
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Giang Nam - Hiệu trưởng
Địa chỉ: xã Kim Tân - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương - Điện thoại 02203724248
Email:truongtieuhoclienhoa@gmail.com
30293420